Przedsiębiorca zbywający samochód nie ma obowiązku wykazywania przychodu, nawet jeśli paliwo było zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niekorzystne dla przedsiębiorców przepisy dotyczące opodatkowania...

Osoba, która zaciągnęła w banku kredyt na zakup mieszkania, a następnie reguluje to zobowiązanie oddając bankowi nieruchomość, będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.  Zdaniem fiskusa, sytuacja, w której...

Organy podatkowe zaostrzają warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wystarczy podpisanie umowy...

Obecnie, w celu ograniczenia podatkowej optymalizacji, obowiązuje zakaz rozliczania w podatkowych kosztach rozliczania majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie. Dzieci przejmujące firmę po rodzicach nie mogą zaliczać odpisów...

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, zgodnie z którym użycie czeskiego auta w Polsce do celów biznesowych skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty akcyzy. Z pytaniem do organu zwrócił się podatnik,...

W związku z nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jaka zostanie wprowadzona 01.01.2017 r., podatnicy będą musieli liczyć się z kilkoma modyfikacjami....

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił jak na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn należy potraktować darowiznę od zamężnej siostry (interpretacja indywidualna 0111-KDIB4.4015.147.2017.1.JKU). Zdaniem organu...

Przedsiębiorcy posiadający firmy także za granicą są zobowiązani do składania m. in. raportów do NBP o aktywach, w przypadku jeśli przekraczają one wartość 7 mln złotych. Złożenia raportów o zagranicznych aktywach podatnicy...

Podatnik nie ma obowiązku dokonania korekty w związku z nabyciem towarów, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń niezależnych od niego. Zarówno ustawa o PIT, jak i o CIT nie przewiduje rozwiązań w zakresie...

Podatnik ma prawo do skorygowania sprzedaży zewidencjonowanej na kasie fiskalnej w przypadku zastosowania zawyżonej stawki VAT. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji, w którym zapytał czy w...

W przypadku, gdy danego dnia podatnik wystawi wiele dokumentów sprzedaży nie musi każdego z nich księgować osobno, ale ma prawo do ująć zestawienie z całego dnia. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu...

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników, poszkodowani, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic w sierpniu...

Organy podatkowe coraz większą uwagę przywiązują do transakcji, które ich zdaniem mogłyby ukrywać chęć uzyskania korzyści podatkowych. Ochroną dla podatników miały być opinie zabezpieczające, jednak jak dotychczas ani jeden...

Potwierdzają się obawy zapoczątkowane interpretacjami wydawanymi od drugiej połowy 2016 r. przez organy podatkowe,  w zakresie konieczności opodatkowania otrzymywanych dotacji podatkiem VAT. Komentowany problem dotyczy 63...

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT, urzędnicy skarbowi mogą nałożyć na przedsiębiorcę sankcje w wysokości 30% lub 100% kwoty zaniżenia bądź zawyżenia podatku. Do tej pory ukarano w ten sposób 3 firmy. Co więcej, nie tylko...

Włączenie majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków to czynność organizacyjna. Nie dochodzi tutaj ani do sprzedaży przez jednego małżonka, ani do zakupu przez drugiego. Sytuacja dotyczyła mężczyzny, który w...

Przeprowadzenie likwidacji sp. z o. o. niesie ze sobą skutki także w sferze prawa podatkowego. Sytuację dodatkowo komplikuje fiskus, który ignoruje linię orzeczniczą wypracowaną przez sądy administracyjne. Procedura likwidacji...

Nowelizacja przepisów zwiększa uprawnienia, jak również poszerza grono podmiotów, u których mogą być przeprowadzone określone czynności, mające na celu potwierdzenie poprawności rozliczeń podatkowych. Organy...