Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT, urzędnicy skarbowi mogą nałożyć na przedsiębiorcę sankcje w wysokości 30% lub 100% kwoty zaniżenia bądź zawyżenia podatku. Do tej pory ukarano w ten sposób 3 firmy.

Co więcej, nie tylko przedsiębiorca może zostać ukarany powyższą sankcją, ale również profesjonalny pełnomocnik firmy, czyli doradca podatkowy, adwokat czy radca prawny. Według nowych przepisów za zaległości powstałe w ciągu 6 miesięcy od momentu rejestracji podatnika jako czynnego podatnika VAT odpowiada zarówno przedsiębiorca, jak i pełnomocnik, który złożył zgłoszenie rejestracyjne. W przypadku pełnomocników odpowiedzialność dotyczy tylko dużych transakcji, których wartość bez odprowadzonego podatku na dany miesiąc wynosi minimum 50 tysięcy złotych.

Do chwili obecnej 3 ukarane firmy zapłaciły łącznie 40.000 zł karnych sankcji podatkowych, nie ukarano natomiast żadnego pełnomocnika profesjonalnego.

Nowelizacja ustawy o VAT nakłada sankcje na podatników, którzy w deklaracji VAT zaniżyli podatek należny do zapłaty, zawyżyli kwotę podatku do zwrotu, nie zapłacili wymaganego podatku czy nie złożyli właściwej deklaracji. Wtedy sankcja wynosi 30% kwoty zaniżenia bądź zawyżenia podatku. Niższa sankcja jest przewidziana dla podatnika, który po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego złożył korektę deklaracji.

Natomiast sankcja w wysokości 100% jest skierowana do podatników, którzy dopuścili się oszustw podatkowych, m. in. przez odliczenie podatku z tzw. pustych faktur, które wystawione zostały przez nieistniejący podmiot w celu udokumentowania niedokonanych czynności, zawierające niezgodne kwoty, a mające na celu obejście ustawy. Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność podatkowa nie wystąpi w sytuacji, kiedy powstanie zaległości podatkowych nie będzie wiązało się z uczestnictwem podatnika dokonującego sprzedaży w nierzetelnym rozliczaniu podatku mającym na celu osiągnięcia korzyści majątkowej.