Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników, poszkodowani, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 roku, będą zwolnieni od płacenia podatku.

Rozporządzenie pozwala na zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od podatników, którzy ucierpieli w wyniku silnych wiatrów, działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu tego roku na terenie niektórych gmin. Wykaz gmin, którego dotyczy rozporządzenie znajduje się w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Reasumując, poszkodowani podatnicy będą zwolnieni z płacenia podatku z tytułu nabycia przez nich w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych od wartości przekraczającej kwoty, które zostały wskazane w ustawie od spadków i darowizn.

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie od dnia 12 sierpnia 2017 r., przez okres 2 lat.