Przedsiębiorcy posiadający firmy także za granicą są zobowiązani do składania m. in. raportów do NBP o aktywach, w przypadku jeśli przekraczają one wartość 7 mln złotych.

Złożenia raportów o zagranicznych aktywach podatnicy powinni dokonać po zakończeniu każdego kwartału, do 20 dnia kolejnego miesiąca.

Dodatkowy obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy kontrolują zagraniczne spółki. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2015 r. są oni zobowiązani do złożenia deklaracji za rok rok podatkowy zagranicznej spółki w przeciągu 9 miesięcy od jego zakończenia.

Nie dopełnienie powyższych obowiązków przez przedsiębiorców może wiązać się z naliczeniem odsetek od niezapłaconej kwoty, a dodatkowo na gruncie Kodeksu skarbowego taki przedsiębiorca może zostać uznany za przestępcę.