Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił jak na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn należy potraktować darowiznę od zamężnej siostry (interpretacja indywidualna 0111-KDIB4.4015.147.2017.1.JKU).

Zdaniem organu podatkowego, nie ma znaczenia czy darowizna pochodzi z majątku wspólnego siostry i jej męża. Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnione z daniny jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez: małżonka, zstępnych (dzieci i wnuki), wstępnych (rodzice i dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Aby powyższy przepis miał zastosowanie, należy zgłosić nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego na specjalnym druku, w terminie 6 miesięcy. Natomiast, jeśli nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie notarialnej, obowiązek zgłoszenia nie obowiązuje.

Zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgoda małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, gdyż bez niej darowizna będzie nieważna. Małżonek musi więc potwierdzić zawarcie umowy przez żonę/męża. W takim przypadku, czynność skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w powyższej ustawie.