Obecnie, w celu ograniczenia podatkowej optymalizacji, obowiązuje zakaz rozliczania w podatkowych kosztach rozliczania majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie. Dzieci przejmujące firmę po rodzicach nie mogą zaliczać odpisów amortyzacyjnych od odziedziczonego majątku do podatkowych kosztów. Zakaz ten dotyczy również rozliczeń spadków i darowizn które miały miejsce przed wejściem w życie przepisu.

Obecnie Ministerstwo zapewnia, że przywróci możliwość rozliczania otrzymanego nieodpłatnie majątku. Spadkobiercy będą mogli ponownie określić wartość początkową otrzymanych w spadku środków trwałych i rozliczać je w kosztach. Majątek otrzymany w darowiźnie obdarowany będzie mógł rozliczać w kosztach jednak będzie musiał przyjąć wartość określona wcześniej przez darczyńcę i zachować ciągłość odpisów amortyzacyjnych co wykluczy podwójną amortyzację.