Organy podatkowe zaostrzają warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wystarczy podpisanie umowy przedwstępnej i wpłata środków. W interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2018 r. (0115-KDIT2-1.4011.336.2017.2.MN) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stanął na stanowisku, że aby skorzystać ze zwolnienia od zapłaty daniny, konieczne jest podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność, jak i przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w przeciągu dwóch lat.

Takie stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 1030/17), który uznał, iż w wyniku zawarcia umowy deweloperskiej podatnik nie nabywa lokalu, wobec czego nie ma prawa do ulgi.

Natomiast, innego zdania był WSA w Lublinie (I SA/Lu 435/17), który orzekł, że jeśli podatnik przez określony ustawowo czas finansuje budowę na podstawie umowy z deweloperem, zobowiązującej do przeniesienia na niego własności lokalu, wówczas ma on prawo do skorzystania ze zwolnienia.

Linia orzecznicza w powyższym zakresie jest niejednolita, wobec czego podatnicy są narażeni na ryzyko zapłaty 19% podatku.